Urządzenia i akcesoria komputerowe

Jesteś tutaj: » Strona główna » Oprogramowanie

Oprogramowanie

Produkty od 41 do 60 z 637

Gestor nexo

 Gestor nexo

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność. Gestor nexo umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe). Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe. Najważniejsze możliwości Gestora nexo: przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM; ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych; definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów); wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie; przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo); obsługa wielu walut na ofertach; planowanie i wykorzystywanie promocji; wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników); planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami; przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań; planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach; możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach oraz procesach ofertowych; ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych); wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami; łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół… więcej »
Dodano: 2017-02-15
InsertCena: 490.77 zł

Gratyfikant nexo

 Gratyfikant nexo

Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji. Gratyfikant nexo zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych. Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo: strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie; wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń; prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców: - składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji; - określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników; - łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych; - rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych; - automatyzacja naliczania wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator; - analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty; - duże możliwości konfiguracji wydruków list płac; rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników; umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami; bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców; planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe; ewidencja czasu pracy: - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne; - urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności; - ekwiwalenty za urlop; akordy, prowizje i potrącenia komornicze; obsługa delegacji krajowych i zagranicznych; naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12,… więcej »
Dodano: 2017-02-15
InsertCena: 1843.77 zł

Subiekt nexo

 Subiekt nexo

ubiekt nexo zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych (szczególną zaletą jest zaawansowany system zamówień) i sprawne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada rozbudowaną część finansową, dzięki której możliwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe umożliwiają ewidencjonowanie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut. Kartotekowa część systemu pozwala prowadzić zaawansowaną ewidencję asortymentu, klientów, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników. Subiekt to od lat najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców marka systemu sprzedaży. Subiekt nexo jest kolejną wersją tego popularnego programu. Został zaprojektowany ze szczególną dbałością o wygodę użytkownika, dzięki czemu prowadzenie biznesu staje się prostsze. Subiekt nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego), Rewizor nexo (system finansowo-księgowy), Gratyfikant nexo (system kadrowo-płacowy) oraz Gestor nexo (CRM). Najważniejsze możliwości Subiekta nexo: pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych; pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ, korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury, faktura pro forma, faktura sprzedaży z wielu magazynów; rozbudowany system zamówień - każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu; kartoteka asortymentu - towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece; kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM; prowadzenie elastycznej polityki cenowej - możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży; obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup; kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane); rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej… więcej »
Dodano: 2017-02-15
InsertCena: 736.77 zł

Rachmistrz nexo

 Rachmistrz nexo

Rachmistrz nexo został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków. Rachmistrz nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rewizor nexo – system finansowo-księgowy, Gratyfikant nexo – system kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo – system zarządzania relacjami z klientami. Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo: prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości); ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT; ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów; podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami; ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT; obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy; obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe; obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line); ewidencja i rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT; wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT; wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA)… więcej »
Dodano: 2017-02-15
InsertCena: 552.27 zł

Gestor GT

 Gestor GT

Gestor GT to wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami. Skutecznie wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb sprawiają, że program może być wykorzystywany w firmach o dowolnej specjalizacji. Gestor GT przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy w centrum zainteresowania stawiają klienta. Sprawdza się m.in. w dziale handlowym, marketingu, dziale obsługi klienta, sekretariacie itp. Jest też przydatnym narzędziem dla menedżerów. Gestor GT w czytelny sposób udostępnia wszystkie zgromadzone w systemie dane dotyczące klientów. Pozwala starannie wyselekcjonować grupę docelową, dzięki czemu możliwe jest lepsze dostosowanie działań do konkretnych osób. Ułatwia podejmowanie trafnych decyzji oraz przygotowanie odpowiednich strategii sprzedaży na podstawie różnych zestawień. A wszystko to za pomocą kilku ruchów. Program został skonstruowany tak, by zaoszczędzić czas i zapewnić maksymalną efektywność przy stosunkowo niskim nakładzie pracy. Gestor GT jest częścią linii InsERT GT. Może działać samodzielnie lub współpracować z systemem sprzedaży Subiekt GT. Dzięki ścisłemu powiązaniu tych programów możliwe jest korzystanie ze wspólnej kartoteki kontrahentów i towarów, wraz ze wszystkimi poziomami cen, rabatami i promocjami. Integracja z Subiektem GT umożliwia także łatwe wystawianie dokumentów handlowych i obsługę wielu magazynów. Najważniejsze zalety Gestora GT: - szybki dostęp do wszystkich informacji dotyczących klientów: działań, wiadomości, szans sprzedaży, dokumentów wystawionych w Subiekcie GT; - planowanie i rejestrowanie w systemie działań takich jak: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy i rozmowy internetowe; - łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca w programie; - kalendarz pokazujący zakres i termin czynności do wykonania (w widoku miesięcznym, tygodniowym i dziennym) wraz z funkcją przypominania; - wbudowany moduł poczty elektronicznej - automatyczne przypisywanie e-maili do odpowiednich klientów, możliwość tworzenia wiadomości zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonów oraz pól autotekstu; - dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem (działania, wiadomości e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodność płatnicza, data ostatniego… więcej »
Dodano: 2017-02-13
InsertCena: 859.77 zł

Rewizor GT

 Rewizor GT

Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych. Rewizor GT posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych. Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom. Rewizor GT to część składowa systemu InsERT GT - w pełni zintegrowanego pakietu programów do prowadzenia firmy z sektora MSP, zawierającego także program do obsługi sprzedaży - Subiekt GT, system kadrowo-płacowy - Gratyfikant GT oraz system zarządzania relacjami z klientami - Gestor GT. W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT. Podręcznik rachunkowości Podstawowe cechy Rewizora GT: elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych; rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych; zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT; ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne; automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji); funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i… więcej »
Dodano: 2017-02-13
InsertCena: 1843.77 zł

Program MikroSubiekt dla Windows

 Program MikroSubiekt dla Windows

Program MikroSubiekt dla Windows, który oferujemy w stałej sprzedaży to m.in.: uproszczona obsługa ewidencji dokumentów nierozliczonych (funkcja Rozlicz), obsługa kartotek: towarów, usług i kontrahentów, a także wielowalutowość wydruków dokumentów oraz cenników. więcej »
Dodano: 2017-02-10
Brak danych

Wersja językowa:polska

statlook helpdesk

 statlook helpdesk

statlook to profesjonalny system helpdeskowy dla małych, średnich i dużych firm. Narzędzie to w szczególności dedykowane jest administratorom IT, których zadaniem jest bieżąca obsługa użytkowników. Świadczenie codziennego wsparcia technicznego nie musi być uciążliwym problemem. Podstawową zaletą helpdesku statlook jest łatwość i szybkość obsługi. Wszystkie maile od użytkowników oprogramowanie automatycznie zamienia w tickety. statlook Helpdesk to odpowiednie narzędzie, które usprawni codzienne zmagania Administratorów IT z problemami użytkowników. Program posiada wbudowany moduł Direct PC - zdalny pulpit. więcej »
Dodano: 2017-01-05
A plus C Systems

Oprogramowanie w chmurze

 Oprogramowanie w chmurze

Oferujemy oprogramowanie w chmurze, dzięki któremu możliwe jest wdrożenie własnych aplikacji, oprogramowania OpenSource oraz systemów partnerów (producentów oprogramowania). Nasza firma smart-NT wdraża: system zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, platformy wymiany plików, systemy backupu- wirtualny dysk, systemy CRM,systemy pracy grupowej, systemy planowania pracy, systemy dostarczane przez Google Apps oraz Microsoft, platformy edukacyjne Moodle. więcej »
Dodano: 2016-11-30
Brak danych

Oprogramowanie fiskalne Symplex Small Business

 Oprogramowanie fiskalne Symplex Small Business

Firma TESERWIS oferuje Państwu nowoczesne rozwiązania z dziedziny oprogramowania, które pomogą Państwu w ułatwieniu funkcjonowania każdej firmy. Oprogramowanie fiskalne Symplex Small Business to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy. więcej »
Dodano: 2013-11-20
Brak danych

Oprogramowanie dla firm Kucharscy KC-Firma

 Oprogramowanie dla firm Kucharscy KC-Firma

Oprogramowanie dla firm Kucharscy KC-Firma posiada szereg niezbędnych funkcji do prawidłowego prowadzenia własnego biznesu, oprogramowanie zapewnia m.in.: wystawianie faktur do paragonów oraz korekt do faktur, drukowanie duplikatów dokumentów sprzedaży i korygujących, rejestrację przychodów i rozchodów wewnętrznych, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, drukowanie zestawień dokumentów sprzedaży wg form płatności, drukowanie raportu ogólnego (magazyn, kasa, rozrachunki, banki, bilans podatku VAT), współpraca z kasami fiskalnymi w trybie off-line, i wiele innych. więcej »
Dodano: 2013-11-20
Brak danych

Oprogramowanie antywirusowe ESET

 Oprogramowanie antywirusowe ESET

Jako autoryzowany partner oferujemy licencję oprogramowania antywirusowego ESET, zarówno dla firm, jak i dla osób fizycznych. więcej »
Dodano: 2016-11-16
ESET

Oprogramowanie insERT nexo / GT

 Oprogramowanie insERT nexo / GT

Staramy się dostarczać naszym klientom oprogramowanie usprawniające pracę. To łatwe i proste w obsłudze oprogramowania takie jak: InsERT nexo i insERT GT, W tym: Subiekt nexo / GT - program do fakturowania i zarządzania magazynem, Rewizor nexo / GT - program do prowadzenia pełnej księgowości, Rachmistrz nexo / GT - program do prowadzenia KPiR oraz pozostałe programy z linii nexo oraz GT. Każde powierzone nam zlecenie traktujemy indywidualnie i dobieramy rozwiązania zgodnie ze specyfiką firmy. Serdecznie zapraszamy do współpracy! więcej »
Dodano: 2016-11-16
Insert

Subiekt GT

 Subiekt GT

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego. Podstawowe możliwości Subiekta GT: pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych; prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami; prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe); pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury; obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej; obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi; rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.); pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych; wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów; rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych); pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT; pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT. więcej »
Dodano: 2016-11-06
InsertCena: 982.77 zł

Format nośnika:cd

Gestor GT, nexo, nexo PRO

 Gestor GT, nexo, nexo PRO

Gestor to system ułatwiający tworzenie relacji z kilentami. Wspiera działania handlowe i marketingowe. Szybko i łatwo pomaga odnaleźć wszyskie zgromadzone dane o kilentach, co pozwala efektywnie wybrać grupę docelową. Menadżerom pomaga opracować sprawną strategię działania. Program jest dostępny w wersjach Gestor GT, Gestor nexo oraz najbardziej zaawansowanej technologicznie i funcjonalnie wersji Gestor nexo PRO. Gestor jest częścią zinegrowanej lini InsERT - współpracuje z innymi programami tej firmy (Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant, Subiekt).   więcej »
Dodano: 2016-10-11
InsERT 

Gratyfikant GT, nexo, nexo PRO

 Gratyfikant GT, nexo, nexo PRO

Gratyfikant to systemem kadrowo-płacowy dla małych i średnich firm. Obsługuje wszystkie niezbędne funkcje w dziale kadr i płac - ewidencję osobową, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, planowanie i naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Dotępny w wersjach: Gratyfikant GT, Gratyfikant nexo, Gratyfikant nexo PRO. Gratyfikant jest częścią zinegrowanej lini InsERT - współpracuje z innymi programami tej firmy (Rachmistrz, Rewizor, Subiekt, Gestor).   więcej »
Dodano: 2016-10-04
InsERT 

Rewizor GT, nexo, nexo PRO

 Rewizor GT, nexo, nexo PRO

Rewizor - profesjonalny system obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości i dostosowany do przepisów Unii Europejskiej. Pozwala na sprawne administrowanie planami kont, dekretację, księgowanie i zarządzanie rozrachunkami, a także na obsługę rozliczeń środków trwałych. Doskonałe narzędzie dla biur rachunkowych i dla samodzielnych księgowych. Dostępny w wersjach Rewizor GT, Rewizor nexo oraz Rewizor nexo PRO - to najnowsza i najnowoczśniejsza wersja programu. Rewizor jest częścią zinegrowanej lini InsERT - współpracuje z innymi programami tej firmy (Rachmistrz, Subiekt, Gratyfikant, Gestor).   więcej »
Dodano: 2016-10-04
InsERT 

Rachmistrz GT, nexo, nexo PRO

 Rachmistrz GT, nexo, nexo PRO

Rachmistrz to system obsługujący uproszczoną księgowość. Szczególnie użyteczny dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów oraz dla płatników podatku zryczałtowanego. Umożliwie także podstawową obsługę płac (dodatek mikroGratyfikant GT). Ułatwia tworzenie deklaracji skarbowych i ZUS. Wspomaga prowadzenie operacji kasowych i bankowych. Program jest dostępny w wersjach Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo oraz Rachmistrz nexo PRO - to technologicznie i funcjonalnie najbardziej zaawansowana wersja programu. Rachmistrz jest częścią zinegrowanej lini InsERT - współpracuje z innymi programami tej firmy (Subiekt, Rewizor, Gratyfikant, Gestor).   więcej »
Dodano: 2016-10-04
InsERT 

Subiekt GT, nexo, nexo PRO

 Subiekt GT, nexo, nexo PRO

Subiekt to system sprzedaży dla małych i średnich firm. Zapewnia kompleksową obsługę sklepu, punktu usługowego, zakładu rzemieślniczego. Główne jego zadania to tworzenie dokumentów handlowych (kasowych), zarzdzanie gospodarką magazynową, prowadzenie ewidencji asortymentów, klientów, wspólpracowników. Dostępny w wersjach Subiekt GT, Subiekt nexo oraz Subiekt nexo PRO - to najbardziej zaawansowana technologicznie i funcjonalnie wersja programu. Subiekt jest częścią zinegrowanej lini InsERT - współpracuje z innymi programami tej firmy (Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant, Gestor).   więcej »
Dodano: 2016-10-04
InsERT 

Avast Internet Security

 Avast Internet Security

Avast Internet Security Zabezpiecz się przed kradzieżą tożsamości, e-mailami wyłudzającymi dane, zainfekowanymi stronami i innymi zagrożeniami. System Avast Internet Security po aktualizacji Nitro jest wyposażony w najlepiej zabezpieczoną przeglądarkę na świecie. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania Avast w Polsce. Posiadamy w sprzedaży wszystkie wersje: Avast PRO, Avast Internet Security oraz Avast Premier, a także wersje biznesowe. W przypadku chęci przedłużenia subskrypcji prosimy o przygotowanie dotychczasowego numeru klienta. Aktualne rabaty: Instytucje rządowe (np. urzędy) oraz medyczne (szpitale) - 30% Organizacje charytatywne i non profit oraz szkoły - 50% Odnowienie subskrypcji - 30% Odnowienie subskrypcji przez organizacje charytatywne i non profit oraz szkoły - 65% Odnowienie subskrypcji przez instytucje rządowe (np. urzędy) oraz medyczne (szpitale) - 51% Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą. więcej »
Dodano: 2016-10-02
avastCena: 151.99 zł

Oprogramowanie

Oprogramowanie komputerowe pełni ogromną rolę w wyznaczeniu funkcjonalności naszego komputera. Dlatego tak ważne jest posiadanie dobrego systemu operacyjnego. Poprzez włączanie lub odinstalowywanie poszczególnych jego komponentów, możemy dopasować go do naszych upodobań i wymagań. Nasza praca lub studia czy hobby, wymagają często posiadania i zainstalowania na dysku specjalistycznych programów, takich jak chociażby edytory tekstów czy arkusze kalkulacyjne, a w wolnych chwilach wielu z nas chętnie przeniesie się w wirtualny świat gier komputerowych.