Urządzenia i akcesoria komputerowe

Jesteś tutaj: » Strona główna » Oprogramowanie

Oprogramowanie

Produkty od 301 do 320 z 621

SYMFONIA Start, SYMFONIA, FORTE

 SYMFONIA Start, SYMFONIA, FORTE

Pierwszy na rynku polskim, zintegrowany pakiet napisany specjalnie dla środowiska WindowsTM. Wspomaga zarządzanie w małych i średnich firmach. W jego skład wchodzą programy: Finanse i Księgowość, Analizy Finansowe, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Płace, Przelewy, Handel, Faktura, Mała Księgowość. Programy działają samodzielnie lub współpracują ze sobą wymieniając dane. więcej »
Dodano: 2013-11-25
SAGE Sp. z o.o.

System ENOVA srebrna, złota, platynowa

 System ENOVA srebrna, złota, platynowa

Przede wszystkim funkcjonalność Od strony technicznej ENOVA jest zgrabną, elegancką konstrukcją złożoną z modułów i zaprojektowaną tak, aby optymalnie wypełniała swoje funkcje. Program wyposażony został w przyjazny, intuicyjny i wygodny w użyciu interfejs, który nie wymaga żmudnych szkoleń po wdrożeniu. Dzięki przemyślanej parametryzacji możliwe jest dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firm. Elektroniczny ekspert – zawsze na bieżąco! Oprogramowanie ENOVA należy do kategorii systemów eksperckich, czyli takich, które same podejmują proste decyzje i pomagają w rozwiązywaniu problemów bardziej złożonych. Jak pokazuje praktyka, jest to szczególnie ważne w modułach takich jak Płace czy Handel. Zawarta w systemie wiedza merytoryczna podlega stałej aktualizacji wraz ze zmianami w prawie. Sami świetnie się orientujemy w gąszczu zmieniających się przepisów. Dzięki bezpośrednim i bliskim kontaktom z naszymi klientami znamy prak więcej »
Dodano: 2013-11-25
Soneta Sp. z o.o.

Podpis elektroniczny CenCert

 Podpis elektroniczny CenCert

zamiast tradycyjnego podpisu, szybko i tanio zastosowanie: - dokumentacja medyczna - faktury elektroniczne - deklaracje ZUS - przetargi i aukcje elektroniczne - deklaracje podatkowe US - KRS - umowy cywilno - prawne - CIT, akcyza i inne - więcej »
Dodano: 2013-11-16
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o

KC Market

 KC Market

Specjalistyczne oprogramowanie dedykowane dla handlu detalicznego, obsługa wielu magazynów, urządzeń fiskalnych, wag i kolektorów danych. Centralne zarządzanie sklepami, Export do księgowości więcej »
Dodano: 2013-11-14
Brak danych

Ważność licencji:12 miesiące

Mediqus Serwer

 Mediqus Serwer

w pakiecie jest Serwer IBM Express x3100 M4 Bazę danych IBM DB2 5 licencji z prawem do aktualizacji na okres 12 miesięcy. gwarancja rozwoju systemu i zgodności z wymaganiami prawnymi możliwość bezpłatnego skorzystania z wybranych szkoleń online naszego Centrum Edukacji więcej »
Dodano: 2013-11-10
GaBoS Software

Mediqus Rehabilitacja - Planowanie Zabiegów

 Mediqus Rehabilitacja - Planowanie Zabiegów

Umożliwia Szybką i łatwą rejestrację pacjentów na zabiegi Zarządzanie dostępnymi środkami, infrastrukturą i personelem medycznym Szybkie i wygodne potwierdzenie przez pacjenta odbytego zabiegu w gabinecie Podgląd obłożenia sprzętu, pomieszczeń i personelu. Automatyczne rozplanowanie serii zabiegów pacjenta w harmonogramie (z uwzględnieniem innych wizyt) więcej »
Dodano: 2013-11-10
GaBoS Software

Mediqus Szpital

 Mediqus Szpital

Mechanizmy bezpieczeństwa i autoryzacji użytkowników zapewniają pełną ochronę danych osobowych wraz z zachowaniem tajemnicy lekarskiej. Dla lekarzy to zmniejszenie ilości czasu poświęcanego pracy papierkowej, dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej. System jest zgodny z przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia i innych uprawnionych instytucji oraz stale modernizowany i dostosowywany do zmieniających się przepisów. więcej »
Dodano: 2013-11-10
GaBoS Software

Mediqus Przychodnia

 Mediqus Przychodnia

Pełna obsługa pacjenta w przychodni od momentu rejestracji po rozliczenia z NFZ i płatnikami komercyjnymi.Program będący na szczycie listy tego typu rozwiązań w kraju, najbardziej atrakcyjny cenowo z najlepszym serwisem więcej »
Dodano: 2013-11-10
GaBoS Software

enova Promocje

 enova Promocje

np. listopad z enova, procent za baner, dla nowych Biur Rachunkowych,leasing oprogramowania, Vocher enova itd więcej »
Dodano: 2013-11-10
Soneta Sp. z o.o.

enova Projekty

 enova Projekty

• tworzenie budżetu dla projektu, • planowanie kwot kosztów i przychodów, • kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego), • wprowadzanie korekt, • kontrolę kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu), • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów; oraz pełną funkcjonalność modułu enova CRM, który umożliwia: • ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami, • podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań, • łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty, • łączenie kilku projektów w kampanie. więcej »
Dodano: 2013-11-10
Soneta Sp. z o.o.

enova CRM

 enova CRM

CRM to - rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, moduł oferuje również w połączeniu z enova Serwis i enova Wypożyczalnia obsługę zleceń serwisowych i wypożyczalni. Pozwala na definiowanie własnych rodzajów aktywności oraz projektów CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie działania programu do potrzeb firmy. Szczególną cechą enova CRM jest pełna integracja z pozostałymi modułami systemu, które korzystają ze wspólnej bazy klientów. więcej »
Dodano: 2013-11-10
Soneta Sp. z o.o.

Rodzina:ERP

enova Handel

 enova Handel

Funkcje modułu obejmują: • tworzenie kart towarowych i usługowych, • definiowanie cen i tworzenie cenników, • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz • wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych. więcej »
Dodano: 2013-11-10
Soneta Sp. z o.o.

Rodzina:ERP

enova Produkcja

 enova Produkcja

Umożliwia: • obsługę produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym, • szybką kalkulacja kosztu wytworzenia, • szybkie definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych, • swobodę generowania dokumentów magazynowych - na wybrane surowce/produkty, w tym na część ilości. więcej »
Dodano: 2013-11-10
Soneta Sp. z o.o.

Rodzina:ERP

Baseline™ to system do zarządzania firmą

 Baseline™ to system do zarządzania firmą

Baseline™ to system do zarządzania firmą, idealny dla średnich i dużych przedsiębiorstw, z myślą o których został zaprojektowany. To kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie zalety systemu CRM, DMS, ERP oraz Business Intelligence. Z Baseline™ zaoszczędzasz czas i redukujesz koszty funkcjonowania firmy poprzez zintegrowanie procesów biznesowych i automatyzację codziennych czynności. Dzięki usprawnieniu komunikacji podwyższysz poziom obsługi i zadowolenia swoich Klientów. więcej »
Dodano: 2013-11-09
Baseline

Wersja językowa:polska

enova Księga Inwentarzowa

 enova Księga Inwentarzowa

Generuje aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały), które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania. Program obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych niepodlegających amortyzacji. Przy zastosowaniu degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momentu raty amortyzacyjne powinny być liczone za pomocą algorytmu liniowego. Aplikacja pozwala również na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, takimi jak przeglądy, legalizacje czy wyceny. Moduł umożliwia również ewidencję zestawów środków trwałych. Kolejnym jego atutem jest możliwość rozpoczęcia w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie nie więcej »
Dodano: 2013-11-09
Soneta Sp. z o.o.

Rodzina:ERP

enova Księga Handlowa

 enova Księga Handlowa

Dla firm prowadzących księgowość opartą o plan kont Ewidencjonuje dokumenty, księgowania oraz sporządza deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia codzienną pracę księgowych, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego. Podstawowe funkcje: • dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników, • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży, • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT, • zestawienia sald i obrotów oraz • rozliczenia z kontrahentami. Moduł obejmuje również funkcjonalności enova Księga Podatkowa od ewidencji rozrachunków walutowych po definiowalny system filtrów. System reprezentuje nową generację oprogramowania do prowadzenia księgowości uproszczonej. Jest niezwykle elastyczny i dostosowuje się do potrzeb użytkowników. więcej »
Dodano: 2013-11-09
Soneta Sp. z o.o.

Rodzina:ERP

enova Księga Podatkowa

 enova Księga Podatkowa

Kompleksowa obsługa firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań. Podstawowe funkcje to: • zapisy KPIR, • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży, • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT, • zestawienia oraz • rozliczenia z kontrahentami. Ewidencja rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). Dostępne są noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7. System filtrów ułatwia przygotowywanie zestawień i pozyskiwanie informacji istotnych dla użytkownika więcej »
Dodano: 2013-11-09
Soneta Sp. z o.o.

enova Kadry Płace

 enova Kadry Płace

Wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program spełnia wszystkie wymagania w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Dzięki właściwej i przyjaznej strukturze użytkownik może sam dostosować jego pracę do zmieniających się przepisów Współpracuje z programem Płatnik i dowolnymi rejestratorami czasu pracy. Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office. więcej »
Dodano: 2013-11-09
Soneta Sp. z o.o.

Klasa produktu:KP
Rodzina:ERP
Wersja językowa:polska

Spectrasonics Omnisphere

 Spectrasonics Omnisphere

SPECTRASONICS OMNISPHERE Dzięki połączeniu wielu technik syntezy czasu rzeczywistego i biblioteki psychoakustycznych dźwięków OMNISPHERE brzmi wyjątkowo w porównaniu z innymi instrumentami wirtualnymi. W instrumencie poraz pierwszy wykorzystano technologię STEAM Engine. Jest on kontynuacją popularnego instrumentu Atmosphere, biblioteka jest tu jednak 10 razy większa. -Vast Core Library - ponad 40GB tysiące brzmień -zintegrowana biblioteka Atmosphere -innowacyjna "psychoakustyczne" generowanie dźwięku dla uzyskania "organicznej" syntezy -prosty interfejs -Stack Mode interfejs umożliwia skomplikowane łączenie i układanie brzmień :patch layering, splits, and crossfades -Zaawansowani użytkownicy mogą krok po kroku ingerować w syntezę -rozbudowana wyszukiwarka brzmień, po opisach, tonacjach, gatunkach,zdjęciach -8 niezależnych Arpeggiatorów -8-częściowy multitimbral z wbudowanym Mixerem, Aux FX i efektami masterowymi w racku -12 efektów na patch -zaawansowana funkcja midi learn" -wiele g więcej »
Dodano: 2013-10-29
Spectrasonics

Format nośnika:dvd

Tontrack Superior Drummer 2 crossgrade z wersji EZ drummer

 Tontrack Superior Drummer 2 crossgrade z wersji EZ drummer

Toontrack Superior Drummer 2.0 Crossgrade z EZ-Drummer Do instalacji wymagany EZ-Drummer Superior Drummer® 2.0 to całkowicie zmodyfikowana technologia z dfh "Superior engine" ale nie tracąca nic z dbałości o dźwięk i jakość jaką mają samplery perkusyjne Toontrack® . Superior Drummer® 2.0 został zmodyfikowany w celu lepszej współpracy z perkusjami elektoronicznymi (e-drums) lepszym wykorzystaniem multisampli i szybszym ładowaniem próbek. Superior Drummer® zawiera zestaw plików midi zagranych przez znakomitego perkusistę Nira Zidkyahu .Pliki są odtwarzane w specjalnym playerze EZplayer® pro.Współpraca z firmą Sonalksis zaowocowała dodaniem znakomitych efektów (5-band EQ, high and low pass filter, compressor, gate and transient designer filters) nowy interfejs: • ADSR • X-pads – ładowanie instrumentów z biblioteki Toontrack® library to add positions or to double instruments on the position of your choice. • możliwość ładowania i kombinacji brzmień dfh Superior z brzmieniami EZdrummer® więcej »
Dodano: 2013-10-29
ToontrackCena: 670 zł

Format nośnika:dvd

Oprogramowanie

Oprogramowanie komputerowe pełni ogromną rolę w wyznaczeniu funkcjonalności naszego komputera. Dlatego tak ważne jest posiadanie dobrego systemu operacyjnego. Poprzez włączanie lub odinstalowywanie poszczególnych jego komponentów, możemy dopasować go do naszych upodobań i wymagań. Nasza praca lub studia czy hobby, wymagają często posiadania i zainstalowania na dysku specjalistycznych programów, takich jak chociażby edytory tekstów czy arkusze kalkulacyjne, a w wolnych chwilach wielu z nas chętnie przeniesie się w wirtualny świat gier komputerowych.